Ngôn ngữ:
Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website
Chào mừng các bạn đến với VIMEXCO GAS !
GIỚI THIỆU WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
Lượt truy cập :242639
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin nội bộ
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên VMG năm 2011 Lần 3
1.Thư mời họp ĐHCĐ Lần 3 (File đính kèm)
 2. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ Lần 3 (file đính kèm)

 3. Thông báo về việc tham gia đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 (file đính kèm)

 4. Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 (file đính kèm)
 5. Mẫu SYLL ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 (file đính kèm)

 6. Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (file đính kèm)

 7. Báo cáo của Hội đồng quản trị (file đính kèm)

 8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 (file đính kèm)

 9. Báo cáo của Ban Kiểm Soát (file đính kèm)

10. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2011 (file đính kèm)

11. Tờ trình xin ý kiến hủy bỏ chia cổ phiếu thưởng, thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và không chia cổ tức (file đính kèm)

12. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 (file đính kèm)

13. Tờ trình về thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2011 (file đính kèm)

14. Tờ trình về việc trả căn nhà 54 Lý Thường Kiệt, Vũng Tàu (file đính kèm)

15. Chương trình Đại hội cổ đông Lần 3 (file đính kèm)

16. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2011 (file đính kèm)

17. Quy chế làm việc tại Đại hội năm 2011 (file đính kèm)

18-Quy chế bầu cử (file đính kèm)

19-Thể lệ biểu quyết (file đính kèm)

20-Biên bản họp nhóm Cổ đông - HĐQT (file đính kèm)

21-Biên bản họp nhóm Cổ đông - BKS (file đính kèm)

Tin nội bộ
Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông lần 3 (09/06/11)
Công văn của UBCKNN về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 (09/06/11)
Đại Hội cổ đông VMG lần 2 không được tiến hành do không đủ 51% số cổ phần biểu quyết (12/05/11)
Thư ngỏ gửi Quý cổ đông (12/05/11)
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên VMG năm 2011 Lần 2 (22/04/11)
Thông báo mua cổ phiếu VMG của Ông Nguyễn Quang Ninh - Chủ tịch HĐQT (23/12/10)
Thông báo Mời tham gia đấu giá vật tư dôi dư của Công ty VIMEXCO GAS (21/12/10)
Hội nghị khách hàng VMG (01/04/10)
“ĐÓN LỘC ĐẦU NĂM CÙNG VIMEXCO GAS” (14/09/09)
VIMEXCO GAS nâng cấp hệ thống IT (07/12/09)
TIN NÓNG
SẢN PHẨM MỚI
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức - Sự kiện | Sản phẩm | Hệ thống phân phối | Thông tin cổ đông | Liên hệ
Về đầu trang   Quay lại    In trang này

Công ty Cổ phần Thưong mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
Được phát triển bởi FPT Telecom

- Eryaman Escort