Ngôn ngữ:
Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website
Chào mừng các bạn đến với VIMEXCO GAS !
GIỚI THIỆU WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
Lượt truy cập :385068
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin nội bộ
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên VMG năm 2011 Lần 2
 1. Thư mời họp ĐHCĐ Lần 2 (File đính kèm)
 2. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ Lần 2 (File đính kèm)
 3. Chương trình Đại hội cổ đông Lần 2 (File đính kèm)
 4. Quy chế làm việc tại Đại hội năm 2011 (File đính kèm)
 5. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2011 (File đính kèm)
 6. Thông báo về việc tham gia đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 (File đính kèm)
 7. Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 (File đính kèm)
 8. Mẫu SYLL ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 (File đính kèm)
 9. Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (File đính kèm)
 10. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 (File đính kèm)
 11. Tờ trình xin ý kiến hủy bỏ chia cổ phiếu thưởng, thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và không chia cổ tức (File đính kèm)
 12. Tờ trình về việc trả căn nhà 54 Lý Thường Kiệt, Vũng Tàu (File đính kèm)
 13. Tờ trình về thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2011 (File đính kèm)
 14. Báo cáo của Hội đồng quản trị (File đính kèm)
 15. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 (File đính kèm)
 16. Kế hoạch kinh doanh năm 2011 (File đính kèm)
 17. Báo cáo của Ban Kiểm Soát (File đính kèm)
Tin nội bộ
Thông báo mua cổ phiếu VMG của Ông Nguyễn Quang Ninh - Chủ tịch HĐQT (23/12/10)
Thông báo Mời tham gia đấu giá vật tư dôi dư của Công ty VIMEXCO GAS (21/12/10)
Hội nghị khách hàng VMG (01/04/10)
“ĐÓN LỘC ĐẦU NĂM CÙNG VIMEXCO GAS” (14/09/09)
VIMEXCO GAS nâng cấp hệ thống IT (07/12/09)
Nhãn hiệu VIMEXCO GAS đã được đăng ký độc quyền (22/04/11)
Bản Cáo Bạch của VIMEXCO GAS (08/10/09)
Hoàn thành công trình lắp đặt bồn chứa Gas 1,000 tấn (07/12/09)
VIMEXCO GAS đã nâng cấp Trạm chiết nạp Gas tại Bến Cát - Bình Dương (07/12/09)
TIN NÓNG
SẢN PHẨM MỚI