Ngôn ngữ:
Trang chủ | Liên hệ | Sơ đồ website
Chào mừng các bạn đến với VIMEXCO GAS !
GIỚI THIỆU WEBSITE
LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
Lượt truy cập :468875
Trang chủ » Thông tin cổ đông »
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Lê Thị Thanh Tuyền
20/09/21
 
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà Lê Thị Thanh Tuyền
18/08/21
 
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Thanh Tùng
18/08/21
 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
08/08/21
 
Đính chính Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
03/08/21
 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đong thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến
01/08/21
 
Thông báo hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và thay đổi hình thức họp trực tiếp sang trực tuyến
23/07/21
 
Pages: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] Next »
Thông tin cổ đông
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (05/07/21)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (05/07/21)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (03/06/21)
Thông báo về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát (05/28/21)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (21/05/21)
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 - Phiếu biểu quyết (19/05/21)
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 - Danh sách ứng viên HĐQT, BKS (11/05/21)
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 - Các dự thảo (03/05/21)
Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (28/04/21)
Báo cáo thường niên năm 2020 (19/04/21)
TIN NÓNG
SẢN PHẨM MỚI